Liczba odwiedzin strony: 37683 Osób na stronie: 3
 

Kancelaria notarialna s.c. Ewa
Koperska-Woźniak, Maciej Woźniak

 
 
Kancelaria notarialna s.c. Ewa
Koperska-Woźniak, Maciej Woźniak
 
Świętojańska 36 lok. 2
81-372 Gdynia
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 123 poz. 1295 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 31 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. z dnia 31 maja 2004 r.) Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje: § 1.  W...
Monitor Polski 1996 Nr 60 poz. 563 - Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lipca 1996 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 7 października 1996 r.) Rej. 42/95 MPM Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późn. zm.) postanawia się, co następuje: § 1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z 1996 r. Nr...